29.11.2013

Prezentacja „Czasu zawodowców” na konferencji MEN i KOWEZiU

 

29 listopada 2013 r. projekt „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe” został zaprezentowany na konferencji pt. „Włączenie pracodawców w proces kształcenia i egzaminowania gwarancją jakości i skuteczności kształcenia zawodowego”. Konferencja odbyła się w Poznaniu w ramach cyklu  spotkań organizowanych w różnych województwach przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Konferencje zaadresowane były do pracodawców oraz przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń zrzeszających pracodawców i przedsiębiorców, a ich celem było ukazanie pracodawców jako kluczowych partnerów szkoły zawodowej wpływających na kształtowanie jej pozytywnego wizerunku oraz podnoszenie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego.