22.11.2013

Praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach

W ramach projektu „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe” organizujemy praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach. Mogą nimi zostać objęci uczniowie i uczennice techników z obszaru województwa wielkopolskiego bez względu na zawód, w którym się kształcą.  Podejmowane działania są zgodne z zapisami rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626) oraz Podstawą programową kształcenia w zawodach. Praktyki zawodowe odbywają się w oparciu o umowę o praktyczną naukę zawodu i mogą być zorganizowane jako praktyki obowiązkowe lub dodatkowe.

Do współpracy zapraszamy:
– WIELKOPOLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW,  którzy przyjmując na praktykę zawodową ucznia otwartego na nowe rozwiązania i szybko przystosowującego się do zmian, zyskują wsparcie dla pracowników w wykonywaniu ich bieżących zadań. Co więcej, otrzymują możliwość oceny i sprawdzenia praktykanta pod kątem potencjalnego przyszłego pracownika. Uczestnictwo w projekcie daje możliwość wpływu na kształtowanie programów nauczania dostosowanych do potrzeb rynku pracy oraz na nawiązanie wielopłaszczyznowej współpracy  z Politechniką Poznańską. Opiekun ucznia/uczniów po stronie Przedsiębiorstwa otrzymuje wynagrodzenie za przeprowadzenie prac w czasie trwania czterotygodniowej praktyki.
– WIELKOPOLSKIE TECHNIKA, którym oferujemy pomoc w nawiązaniu kontaktu z przedsiębiorcami i współpracy z nimi przy organizacji praktyk zawodowych oraz przygotowania i skompletowania dokumentacji. Każda ze szkół kierująca swych uczniów na praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach zostaje objęta opieką doświadczonego opiekuna, który wspiera szkołę we wszystkich kwestiach organizacyjnych.

Dodatkowo UCZNIOM i UCZENNICOM zapewniamy:
–  zwrot kosztów dojazdów do miejsca odbywania praktyki w sytuacji, gdy praktyka odbywa się w miejscu innym niż miejsce zamieszkania i innym niż siedziba szkoły.
– noclegi z wyżywieniem dla pełnoletnich uczniów/uczennic odbywających praktykę w miejscu znacznie oddalonym od miejsca zamieszkania, w sytuacji, gdy codzienny dojazd jest niemożliwy.
– zwrot kosztów zakupu odzieży roboczej w przypadku zawodów, gdzie odzież robocza jest wymagana.
– dziennik praktyk dla każdego ucznia/uczennicy odbywającego/-ej praktykę zawodową w przedsiębiorstwie.

Więcej o praktykach zawodowych w przedsiębiorstwach na stronie: zawodowcy.org