08.03.2019

W miłej atmosferze na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu podsumowaliśmy realizację projektu „Metoda akceleracji  rozwoju kompetencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego studentów” zrealizowanego na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w ramach inicjatywy AWT®. Pani Dziekan dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka wręczyła certyfikaty uczestnictwa naszym przyjaciołom z Wrocławia: prof. zw. dr hab. Kazimierzowi Perechudzie, dr hab. prof. UEW Zbigniewowi Antczakowi,  prof. UE dr hab. Iwonie Chomiak-Orsa, dr Beacie Butryn, dr Małgorzacie Sobińskiej, mgr Annie Kuropce – Bułkowskiej.