16.05.2013

Podpisanie Listu intencyjnego o współpracy w ramach AWT®

 

16 maja 2013r. na Politechnice Poznańskiej podczas Konwentu Starostów Województwa Wielkopolskiego JM Rektor Politechniki Poznańskiej i reprezentanci trzydziestu powiatów województwa wielkopolskiego uroczyście podpisali List wyrażający wolę współpracy w ramach Akceleratora Wiedzy Technicznej®. Wolę współpracy wyraziły powiaty:  chodzieski,  czarnkowsko-trzcianecki, gostyński, grodziski, jarociński, kaliski, kolski, koniński, kościański, leszczyński, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, ostrowski, ostrzeszowski,  pilski, pleszewski, poznański, rawicki, słupecki, szamotulski, średzki, śremski, turecki, wągrowiecki, wolsztyński, wrzesiński, złotowski, a także Miasto Konin i Miasto Poznań.

Wstępem do podpisania dokumentu, było wystąpienie JM Rektora Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. inż. Tomasza Łodygowskiego, Lecha Janickiego – Przewodniczącego Konwentu Starostów Województwa Wielkopolskiego oraz dr inż. Macieja Szafrańskiego – Pełnomocnika Rektora Politechniki Poznańskiej ds. Akceleratora Wiedzy Technicznej. 

U podstaw podpisania Listu legły założenia „Programu akceleracji wiedzy technicznej i matematyczno-przyrodniczej”. Jak wskazano w Preambule Listu intencyjnego „(…) Rozwój innowacyjnej gospodarki w dużym stopniu oparty jest na wiedzy i umiejętnościach technicznych oraz matematyczno – przyrodniczych. Ich nabywanie i wykorzystanie pozwala tworzyć dobra materialne, jednocześnie ułatwia funkcjonowanie społeczeństwa i stwarza warunki jego przetrwania oraz doskonalenia życia. (…)

Dynamiczny rozwój wiedzy technicznej powinien wywoływać w każdym potrzebę ciągłego doskonalenia i monitorowania obszarów swej niewiedzy, aby na bieżąco likwidować luki w kompetencjach zawodowych i umiejętnościach przydatnych w życiu. Poszerzanie wiedzy technicznej i matematyczno – przyrodniczej powinno być domeną nie tylko osób kształconych na kierunkach technicznych, ale wszystkich ludzi, gdyż w społeczeństwie wiedzy każdy człowiek wykorzystuje osiągnięcia techniki. (…)

Działania w zakresie rozwoju wiedzy i umiejętności technicznych oraz matematyczno – przyrodniczych powinny mieć charakter otwarty i objąć wszystkie grupy społeczne zainteresowane ich zdobywaniem. Przeszkodą nie mogą być status społeczny, wiek, płeć, wykształcenie, stan zdrowia i inne czynniki. (…)”

Sygnatariusze zobowiązali się m.in. do działań na rzecz dostępu dzieci i młodzieży do wiedzy, ustawicznego doskonalenia umiejętności, dostosowywania kompetencji i kwalifikacji do zmieniającego się otoczenia, zapobiegania wykluczeniu społecznemu.