19.04.2016

Podpisanie Listu Intencyjnego o współpracy przez Politechnikę Poznańską i Zachodnią Izbę Przemysłowo – Handlową

19 kwietnia na Politechnice Poznańskiej został podpisany List Intencyjny dot. współpracy pomiędzy Politechniką Poznańską a Zachodnią Izbą Przemysłowo – Handlową z Gorzowa Wlkp.

Instytucje wyraziły wolę współpracy w zakresie projektów opracowywanych przez Izbę w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, ale także w zakresie innych działań prowadzonych przez Akcelerator Wiedzy Technicznej® związanych z działaniami na rzecz dostępu do wiedzy, doskonalenia umiejętności, dostosowywania kompetencji do potrzeb rynku pracy, zapobiegania wykluczeniu społecznemu.

Ze strony Politechniki Poznańskiej List intencyjny został podpisany przez Rektora prof. dr hab. inż. Tomasza Łodygowskiego, ze strony Zachodniej Izby Przemysłowo – Handlowej przez Prezesa Jerzego Korolewicza. W spotkaniu udział wzięli także: dr inż. Maciej Szafrański (PP) oraz Stanisław Owczarek i Dariusz Przybyłek (ZIPH).