19.12.2011

Pierwszy panel informacyjny

I Panel informacyjny 15122011

15 grudnia 2011 r. w Zespole Szkół Licealno-Technicznych w Poznaniu odbył się pierwszy z cyklu 22 paneli informacyjnych, realizowanych w ramach projektu „Wielkopolski System Monitorowania i Prognozowania”. Panele informacyjne – lokalne seminaria – to pierwsze tego typu spotkania, których celem jest:

– weryfikacja potrzeb przedsiębiorstw w zakresie kompetencji, w szczególności umiejętności zawodowych,

– dyskusja nad perspektywami rozwoju zawodów i związanych z nimi kompetencji,  ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych,

– wypracowanie metody wykorzystania narzędzia informatycznego, opracowanego w ramach „Wielkopolskiego Systemu Monitorowania i Prognozowania”, w zespołowych analizach zapotrzebowania na kompetencje,

– opracowanie mechanizmu tworzenia i utrzymania relacji na poziomie lokalnym między szkołami zawodowymi i przedsiębiorstwami w zakresie współpracy dotyczącej monitorowania i prognozowania zapotrzebowania przedsiębiorców na kompetencje.

Panele informacyjne odbywać się będą pilotażowo na terenie czterech powiatów w Wielkopolsce oraz w mieście Poznań.

Uczestnikami pilotażowego spotkania była dyrekcja Zespołu Szkół Licealno-Technicznych, jak również przedsiębiorcy reprezentujący branżę informatyczną. Podczas spotkania omówiono kompetencje w zawodzie technika informatyka w zderzeniu z potrzebami pracodawców.

Kolejne spotkanie informacyjne planowane jest na początek 2012 roku w Zespole Szkół Budownictwa w Poznaniu.