15.11.2010

Pierwsze testy wstępnej wersji systemu IT

Od połowy miesiąca grupa projektowa projektu Wielkopolski system monitorowania i prognozowania przeprowadza testy wstepnej wersji produtu – systemu IT. Do końca grudnia br. zostanie opracowana wstępna wersja produktu, która po pozytywnej ocenie przez Regionalną Sieć Tematyczną, podlegać będzie ewaluacji w 2011 roku.