07.07.2016

Patronat Politechniki Poznańskiej nad IX Ogólnopolskim Forum Instytucji Rynku Pracy

Jak co roku Rektor Politechniki Poznańskiej objął swym patronatem Ogólnopolskie Forum Instytucji Rynku Pracy. Tegoroczne, dziewiąta już edycja wydarzenia, nosi tytuł „Zmiana Ustawy o promocji zatrudnienia (…) – analiza dotychczasowych rozwiązań, efektywności aktywnych form zatrudnienia, obecnych polityk rynku pracy oraz planowanych programów zatrudnienia, zmiany w podejściu do zatrudniania cudzoziemców  i nowa organizacja pracy Publicznych Służb Zatrudnienia”.

Podczas obrad w Kołobrzegu w dniach 1 – 5 sierpnia 2016r. poruszone zostaną zagadnienia dot. nowelizacji Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, planowane programy rynku pracy i zatrudnienia, perspektywy efektywnych polityk rynku pracy do 2020r., efektywność, skuteczność, jakość działań na rzecz klienta UP.

Program wydarzenia.