22.09.2015

Ogólnopolskie spotkanie Kuratorów Oświaty

22 września 2015 roku na Politechnice Poznańskiej odbyło się spotkanie Kuratorów Oświaty z całej Polski.  Spotkanie zainicjowane zostało przez Panią Elżbietę Walkowiak Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Udział w spotkaniu wzięła Pani Marzena Wodzińska Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz przedstawiciele Kuratoriów Oświaty. Politechnikę Poznańską reprezentował dr hab. Jacek Goc, prof. nadzw. PP Prorektor ds. kształcenia.

W pierwszej części spotkania zaprezentowane zostały rozwiązania wypracowane w trakcie realizacji projektu „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe” dotyczące między innymi monitorowania rynku pracy przy pomocy „Systemu Zawodowcy”, a także zagadnienia związane z budowaniem sieci społeczno –gospodarczej obejmującej zarówno uczelnie, władze regionu jaki i szkoły zawodowe i pracodawców.

W drugiej części spotkania goście zwiedzili laboratoria praktyk uruchomione w projekcie „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe” zapoznając się z wyposażeniem pracowni informatycznej, logistycznej, organizacji reklamy, ekonomii i mechatroniki.