11.05.2018

O rozwoju szkolnictwa zawodowego

09.05.2018 roku dr inż. Maciej Szafrański, z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej wziął udział w programie Lustra pt. „Dyskusja na temat szkolnictwa zawodowego i dualnego”, emitowanym w TVP3.

W programie dyskutowano m.in. o tym jak szkolnictwo się zmieniło, jak bardzo jest potrzebne oraz jak wielu specjalistów z różnych branż brakuje na rynku pracy i jak ten problem rozwiązać. Kształcenie dualne to jedna z form kształcenia zawodowego. Polega na połączeniu nauki teoretycznej z praktyczną nauką zawodu. System dualny jest organizowany przez pracodawców oraz szkoły lub instytucje kształcące. Z założenia system dualny powinien dostarczać uczniowi wiedzy teoretycznej, jednocześnie zapewniając bezpośredni kontakt z rynkiem pracy.

– Politechnika Poznańska od 2010 roku jest zaangażowana w rozwój i doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Wielkopolsce. Można zaobserwować zmianę postrzegania szkół zawodowych i techników. Zawody zyskują uznanie, a rynek pracy zmienia się bardzo dynamicznie. Kilka lat temu był rynek pracodawcy, to pracowników było za dużo. Dzisiaj rozwija się gospodarka i zaczyna brakować fachowców. System kształcenia zminimalizowany kilkanaście lat temu nie nadąża z dostarczaniem pracowników – mówi dr inż. Maciej Szafrański, z Wydziału Inżynierii Zarządzania – kształcenie dualne ma spowodować przyspieszenie, akcelerację.

Poruszono kwestię zmiany sposobu postrzegania szkół zawodowych przez młodych ludzi. W przypadku kształcenia zawodowego stereotypy dotyczą zarówno szkół, uczniów, zawodu i pracowników. W odczuciu społecznym szkoły zawodowe były postrzegane jako szkoły niższej kategorii, przeznaczone dla uczniów ze słabszymi wynikami w nauce. Aspiracje rodziców nie pomagały w przełamywaniu tych stereotypów, dlatego w Centrach Wsparcia Kształcenia Dualnego i Zawodowego są organizowane specjalne warsztaty, konsultacje, sesje.

– Proces rozwoju technologii będzie przyspieszał, dlatego pracownik musi posiadać bardzo wysokie kwalifikacje, rozwinięte kompetencje, musi potrafić obsłużyć specjalistyczny sprzęt. Dlatego szkoły zawodowe, technika muszą współpracować z pracodawcami, aby rozwijać gospodarkę Industry 4.0 – mówi dr inż. Maciej Szafrański, z Wydziału Inżynierii Zarządzania – Jesteśmy skazani na nowoczesne szkoły techniczne, zawodowe albo będziemy konsumentami tego co wyprodukują nowoczesne przedsiębiorstwa w Afryce – dodaje. Dyskutowano na temat zawodów, na które jest obecnie i na które będzie zapotrzebowanie na rynku pracy w kolejnych latach.

Rozbudowa polskiego systemu dualnego i zawodowego poprawi jakość kształcenia i pozwoli zmniejszyć niedopasowanie kwalifikacji pracowników do potrzeb pracodawców. Do osiągnięcia wymienionych celów niezbędna jest jednak współpraca i zaangażowanie szkół, pracodawców, instytucji.

Zachęcamy do obejrzenia całego programu!

https://poznan.tvp.pl/37135126/09052018

Autor: Daria Rosińska