(Polski) Nowoczesne metody i techniki doskonalenia kompetencji uczniów technikum