13.05.2011

Nowe publikacje w mediach o WSMiP

Działania upowszechniające, spotkania z przedsiębiorcami oraz debaty przyczyniły się do kolejnych publikacji o projekcie WSMP.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem

UPOWSZECHNIANIE PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH PRORGAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI NA PRZYKŁADZIE PROJEKTU „WIELKOPOLSKI SYSTEM MONITOROWANIA I PROGNOZOWANIA”

napisanym przez Magdalenę Graczyk i prezentowanym na konferencji „Produkcja, ekonomia, zarządzanie, marketing – Jak to się robi w Wielkopolsce” organizowanej w dniu 6 maja 2011 roku.