29.11.2013

Nowa jakość kształcenia zawodowego w Wielkopolsce

W dniach 19, 22 i 28 listopada 2013r. na Politechnice Poznańskiej podpisane zostały umowy o współpracy pomiędzy Uczelnią a ponadgimnazjalnymi szkołami z województwa wielkopolskiego prowadzącymi kształcenie zawodowe. Współpraca obejmuje współdziałanie przy realizacji projektu „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe”, który trwa od lipca 2012r. Liderem w projekcie jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Partnerem Politechnika Poznańska.

W spotkaniach udział wzięli:
– przedstawiciele 26 wielkopolskich szkół ponadgimnazjalnych,
– prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski Rektor Politechniki Poznańskiej,
– Joanna Ganowicz Dyrektor Departamentu i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,
– Ewa Lembicz Koordynator Projektu po stronie Samorządu Województwa Wielkopolskiego,
– prof. dr hab. inż. Adam Hamrol Ekspert ds. jakości procesu kształcenia zawodowego w projekcie „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe”
– dr inż. Maciej Szafrański Koordynator zadań Politechniki Poznańskiej w projekcie „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe”
– pracownicy Projektu.

Po części oficjalnej uczestnicy spotkania mieli możliwość zwiedzenia nowoczesnych laboratoriów praktyk zawodowych dla uczniów techników, które w ramach projektu zostały uruchomione na Politechnice Poznańskiej.
Do chwili obecnej do projektu przystąpiły 52 szkoły, z czego 35 zostało objętych kształceniem modułowym i systemem e-learningu. Wszystkie szkoły uczestniczące w projekcie mają możliwość korzystania z organizowanych w ramach projektu praktyk zawodowych w laboratoriach i przedsiębiorstwach oraz z wdrożonego w ramach projektu na terenie całej Wielkopolski Systemu Zawodowcy.

Podejmowane w ramach Projektu działania prowadzą do podniesienia atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego, co ma spowodować zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych wielkopolskich szkół względem szkół w innych regionach europejskich.  Zaangażowanie w projekt Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Politechniki Poznańskiej, a przede wszystkim wielkopolskich szkół i pracodawców ma uzmysłowić konieczność podjęcia szerokiej współpracy dla osiągnięcia wspólnych celów i polepszenia sytuacji młodych osób wchodzących na rynek pracy.

Więcej informacji o projekcie „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe”: zawodowcy.org