04.10.2010

Najlepsze światowe rozwiązania w zakresie kształcenia wdrażane w Wielkopolsce

W dniach 20-24 września polska grupa projektowa konsultowała z partnerem zagranicznym Central Ostrobothnia University for Applied Sciences z Kokkola w Finlandii rozwiązania w zakresie kształcenia zawodowego w Polsce i Finlandii. W czasie wrześniowej wizyty studyjnej uczestniczyło 12 osób, w tym członkowie zespołu projektowego oraz przedstawiciele instytucji partnerskich: Urzędu Miasta Poznania oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, jak również przedstawiciel instytucji współpracującej: Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu.

Pomoc zagranicznego partnera pozwala na zaadoptowanie wybranych rozwiązań z kraju, w którym systemy kształcenia uchodzą za jedne z najlepszych na świecie. W czasie kilkudniowego pobytu w Finlandii zapoznano się z funkcjonującym w tym kraju systemem kształcenia zawodowego oraz poznano sposób wdrażania kształcenia zawodowego w wybranych placówkach. Znaczący wpływ na poznanie fińskich sposobów kształcenia zawodowego miały wizyty w wybranych szkołach zawodowych, spotkania z ekspertami rynku kształcenia zawodowego, dyrektorami szkół i nauczycielami. Zauważono również wiele podobnych problemów, pojawiających się zarówno w Finlandii jak i w Polsce, z którymi Finowie już sobie poradzili. Oprócz obecnie funkcjonujących rozwiązań fińscy konsultanci omawiali pozytywne aspekty wdrożonych już zmian w zakresie kształcenia zawodowego.

Warto korzystać z doświadczeń innych tym bardziej, że wiele spośród obecnie funkcjonujących i dobrych rozwiązań fińskich jest możliwa do wykorzystania w ramach opracowywanego projektu systemu monitorowania i prognozowania. Konsultacje z partnerem zagranicznym z pewnością przyczynią się w sposób pozytywny do efektów końcowych realizowanego projektu.