(Polski) Multidyscyplinarność jako kompetencja przyszłości