31.10.2017

Monografia „The acceleration of development of transversal competences”

Monografia The acceleration of development of transversal competencesstanowi udokumentowanie i podsumowanie pierwszego etapu prac projektowych i jednocześnie określa miejsce prac naukowych i badawczych realizowanych w projekcie.