12.03.2012

Mobilne miasto

mobilnemiasto.com

Poprzez projekt Zintegrowany system wspomagania dost臋pu do informacji w przestrzeni miejskiej wyszli艣my naprzeciw oczekiwaniom wsp贸艂czesnego spo艂ecze艅stwa. Wykorzystuj膮c mobilne technologie, GPS i GIS opracowali艣my pilota偶owe rozwi膮zanie, kt贸re u艂atwia w prosty i przyjazny spos贸b docieranie do informacji o poszukiwanych obiektach w przestrzeni miejskiej, w kt贸rej, zw艂aszcza w du偶ych miastach, sp臋dzamy coraz wi臋cej czasu. System zosta艂 zaprojektowany w spos贸b, kt贸ry umo偶liwia jego mobilne wykorzystanie (telefonia kom贸rkowa), a uniwersalny charakter systemu pozwala na jego implementacj臋 r贸wnie偶 w innych miastach w Polsce.

G艂贸wny cel projektu

Celem g艂贸wnym projektu by艂o opracowanie pilota偶owej wersji zintegrowanego systemu wspomagania dost臋pu do informacji w przestrzeni miejskiej. Istotnym efektem prac by艂聽 ergonomiczny, estetyczny i intuicyjnie obs艂ugiwany interfejs podsystemu informatycznego, kt贸ry gromadzi i udost臋pnia dane przestrzenne stanowi膮ce podstaw臋 bazy GIS.

Grupy docelowe

Celem budowy systemu by艂o podniesienie jako艣ci informacji oczekiwanej przez u偶ytkownik贸w, w艣r贸d kt贸rych nale偶y wymieni膰:

 • mieszka艅c贸w miasta Poznania,
 • osoby przyjezdne, w tym turyst贸w.

Nowatorskim rozwi膮zaniem w projekcie by艂o interdyscyplinarne spojrzenie na przekaz informacji. W ramach projektu wieloaspektowo by艂y badane grupy u偶ytkownik贸w, ich potrzeby oraz kryterium wa偶no艣ci danych. Wnioski z bada艅 znalaz艂y odzwierciedlenie w budowaniu funkcjonalno艣ci systemu. U偶ytkownik systemu przywi膮zuje najwi臋ksz膮 uwag臋 do jako艣ci informacji, dlatego w systemie wszystkie dane s膮 rzetelne i osi膮galne dla u偶ytkownika w akceptowalnym czasie .聽 Informacje dost臋pne s膮 r贸wnie偶 w j臋zykach obcych, co pozwala na korzystanie z systemu r贸wnie偶 przez turyst贸w. Przez rzetelno艣膰 rozumie si臋 stan rzeczy najlepszy spo艣r贸d mo偶liwych do osi膮gni臋cia, charakteryzowanych takimi cechami informacji jak mi臋dzy innymi: aktualno艣膰, dok艂adno艣膰, zrozumia艂o艣膰, prawdziwo艣膰.

Przez czas dost臋pu rozumie si臋 okres od zadeklarowania potrzeby dotarcia do informacji, przez znalezienie jej 藕r贸d艂a, a偶 do jej zrozumienia.

G艂贸wne zadania projektowe

Projekt obejmowa艂 prace rozwojowe w o艣miu zadaniach:

 1. Przeprowadzenie analizy potrzeb u偶ytkownik贸w systemu w zakresie informacji i eksploatacji, a tak偶e wa偶no艣ci tych potrzeb.
 2. Analiz臋 mo偶liwo艣ci wykorzystania danych zawartych w miejskiej bazie danych (we wsp贸艂pracy z pracownikami Urz臋du Miasta Poznania) oraz identyfikacja ogranicze艅 stosowania danych miejskich w tworzonym systemie i mo偶liwo艣ci zminimalizowania ogranicze艅.
 3. Zaprojektowanie funkcjonalno艣ci i interfejsu u偶ytkownika.
 4. Zaprojektowanie podsystemu informatycznego, a w tym opracowanie procedur i instrukcji korzystania z podsystemu.
 5. Testowanie systemu wspomagania i stopnia spe艂nienia kluczowych wymaga艅 u偶ytkownik贸w.
 6. Testowanie podsystemu informatycznego.
 7. Opracowanie ostatecznej wersji podsystemu informatycznego.
 8. Opracowanie ostatecznej wersji systemu.

Efekty projektu:

 • wyniki bada艅 w zakresie potrzeb informacyjnych u偶ytkownik贸w,
 • analiza istniej膮cych danych miejskich,
 • analiza mo偶liwo艣ci wykorzystania geokod贸w,
 • pilota偶owa wersja systemu,
 • ergonomiczny, estetyczny i intuicyjnie obs艂ugiwany interfejs u偶ytkownika,
 • kompletna dokumentacja techniczna umo偶liwiaj膮ca zaimplementowanie systemu w celu poszukiwania informacji w dowolnej przestrzeni (np. du偶e miasta, aglomeracje, gminy, powiaty, regiony).

Liderem projektu by艂 Zesp贸艂 Projektowy utworzony przez pracownik贸w naukowych Wydzia艂u In偶ynierii Zarz膮dzania Politechniki Pozna艅skiej. Zesp贸艂 Projektowy wsp贸艂pracowa艂 z pracownikami Urz臋du Miasta Poznania oraz LG Electronic Polska Sp. z o.o.