17.03.2018

Międzynarodowe Dni Kompetencji Przyszłości

W dniach 12 i 13 marca 2018 r. po raz pierwszy odbyło się międzynarodowe wydarzenie International Days of Competences for the Future (IDCF). Wydarzenie odbyło się w Centrum Wykładowo-Konferencyjnym i zostało zorganizowane przez Politechnikę Poznańską i Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej,przy wsparciu Inicjatywy Politechniki Poznańskiej – Akcelerator Wiedzy Technicznej®.

Głównym tematem IDCF było szeroko pojęte zarządzanie. Szczególny nacisk został położony na kompetencje dla przyszłości. Nowe technologie zmieniają rynek pracy. Sztuczna inteligencja (AI), sieci neuronowe, uczenie maszynowe, robotyka, systemy IVR (Interactive Voice Response) i NLP (przetwarzanie języka naturalnego) rozwijają się drastycznie szybko. Zmiany dotyczą nie tylko dziedziny komputeryzacji i automatyzacji, ale także innych branż kreatywnych. Poruszona została także tematyka związana między innymi z:  zarządzaniem wiedzą i zarządzaniem umiejętnościami; umiejętnościami i kompetencjami w organizacji, inteligentnej organizacji, inteligentnej fabryce; jakości w kontekście zarządzania kompetencjami i zarządzania wiedzą; metodami przyspieszania nabywania kompetencji przekrojowych, w tym: komunikatywności, pracy zespołowej, przedsiębiorczości i kreatywności; a także przywództwa oraz problemów automatyzacji procesów 4.0.

W IDCF wzięły udział osoby reprezentujące uczelnie i przedsiębiorstwa z całego świata, w tym Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (Polska), Politechnikę Częstochowską (Polska), Centria University of Applied Sciences (Finlandia), University of Maribor – Faculty of Economics and Business (Słowenia), Matej Bel University Banska Bystrica (Słowacja), Zachodnią Izbę Przemysłowo- Handlową w Gorzowie Wlkp., The Federation of Education in Jokilaaksot – JEDU (Finlandia),  Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University (Ukraina).

Międzynarodowe dni kompetencji były wspierane przez firmę MAHLE Behr Ostrów Wielkopolski Sp. z o.o. oraz  Schaltbau RAWAG. Wydarzenie uświetnili swoją obecnością nauczyciele akademiccy Politechniki Poznańskiej.

Pierwszego dnia odbyły się warsztaty dla przedsiębiorców oraz przedstawicieli placówek edukacyjnych zaangażowanych w tworzenie Wielkopolskiej Sieci Edukacyjno-Gospodarczej. Warsztaty były prowadzone w języku polskim oraz języku angielskim. Przedsiębiorcy, którzy zjawili się na warsztatach są zaangażowani w projekt „ Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”, który został uruchomiony w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ i będzie realizowany do końca 2022 roku przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego (Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego) oraz Politechnikę Poznańską we współpracy z zainteresowanymi samorządami, pracodawcami i szkołami kształcącymi zawodowo z terenu województwa wielkopolskiego. 

– Warsztaty zawsze są dobrze odbierane przez uczestników – mówi dr inż. Magdalena Graczyk – Kucharska, z Wydziału Inżynierii Zarządzania – Taka forma współpracy oraz wymiany doświadczeń, spostrzeżeń, jest najbardziej owocna – dodaje.  – Z niektórymi firmami spotykamy się na kolejnych już warsztatach. Przedstawicie firm MAHLE Behr Ostrów Wielkopolski Sp. z o.o. oraz Schaltbau RAWAG uczestniczą w wielu tego typu spotkaniach, a to dla nas najlepszy dowód na to, że odbiór uczestników jest pozytywny – mówi dr inż. Marek Goliński z Wydziału Inżynierii Zarządzania – Relacje, które budujemy z wielkopolskimi firmami budowane są przez nas już od wielu lat – dodaje. – Zawsze praca podczas warsztatów wywołuje wiele emocji – mówi dr inż. Maciej Szafrański z Wydziału Inżynierii Zarządzania – Odpowiednie moderowanie spotkania pozwala na utrzymaniu pracy w pewnych założonych przed spotkaniem ramach – dodaje. Pewną nowością było utrzymanie warsztatów w klimacie międzynarodowego spotkania. – Była to świetna okazja do ćwiczenia języka angielskiego – mówi Klaudyna Bogurska-Matys, specjalista ds. relacji w projekcie „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” – Wymiana opinii i przedstawianie problemów, które jak się okazało są ponadnarodowe oraz wspólne omówienie ich wywołało prawdziwą burzę mózgów – dodaje.

Dr inż. Maciej Szafrański, dr inż. Marek Goliński, dr inż. Małgorzata Spychała oraz dr inż. Magdalena Graczyk – Kucharska, prowadzący – naukowcy Politechniki Poznańskiej Wydziału Inżynierii Zarządzania z zebranych podczas warsztatów danych przygotują raport podsumowujący spotkanie, podczas którego omówiono najważniejsze kompetencje menadżera przyszłości.

Pierwszy dzień został zakończony wykładem otwartym amerykańskiego naukowca, Scotta Ericksona, profesora marketingu w  School of Business at Ithaca College, Ithaca, NY pod tytułem “Organizational Learning and Knowledge Management in the Age of Big Data”. Scott Erickson został powitany przez prof. dr. hab. inż. Joannę Józefowską, Prorektor ds. nauki, która w ciekawy sposób przybliżyła zgromadzonym gościom i studentom postać amerykańskiego naukowca. Pani Rektor przywitała i podziękowała wszystkim zaangażowanym w zorganizowanie tego spotkania.

Profesor przedstawił znane firmy w USA, które wykorzystują zgromadzone przez firmę dane. Pokazał w jaki sposób dane są zbierane, o czym często nawet sam klient nie ma pojęcia i do czego później są wykorzystywane, przez duże korporacje. Jak sam zaznaczył informacje te jeszcze 20 lat temu nie były doceniane i nikt nie przypuszczał, że śledzenie ruchów i decyzji klienta, będzie kiedyś miało ogromne znaczenie. Dopiero teraz gromadzenie, przechowywanie, analizowanie i wykorzystywanie tych danych w marketingu, jak sam przyznaje jest całkiem przerażające. – Najbardziej zdziwił mnie przykład firmy, która potrafi analizować tak dokładnie ruchy i zachowania zakupowe swoich klientów, że odgadują kiedy kobieta jest w ciąży i pod tę informacje dopasowują oferty, które otrzymuje na swoim komputerze – mówi Ania, studentka Wydziału Inżynierii Zarządzania – Padło nawet pytanie od jednego studenta jak można się przed tym bronić. Nikt jednak na sali nie umiał tego powiedzieć. Chyba już się nie da zatrzymać tej całej machiny.

– Bardzo się cieszymy, że profesor Scott Ericson przyjął nasze zaproszenie na IDCF – mówi dr inż. Magdalena Graczyk – Kucharska, z Wydziału Inżynierii Zarządzania – To zawsze jest dla nas wielkie wydarzenie, podejmowanie zagranicznych, bardzo dobrych specjalistów, z którymi współpracujemy i wymieniamy się doświadczeniami. Cieszyła nas także pełna sala. Studenci chętnie biorą udział w tego typu wykładach – dodaje.

Profesor był pod wrażeniem zorganizowanej przez Politechnikę Poznańską konferencji oraz warsztatów. Miasto również mu się spodobało. Na swojej mapie miejsc do zwiedzenia, po Starym Rynku, Farze, koniecznie chciał zobaczyć „Bramę Poznania”– mówi dr inż. Marek Goliński z Wydziału Inżynierii Zarządzania. – Z profesorem Scottem Ericsonem poznaliśmy się podczas konferencji naukowej w Hiszpanii – mówi dr inż. Maciej Szafrański z Wydziału Inżynierii Zarządzania – Nasze spotkanie w Poznaniu tylko przypieczętowało naszą dalszą pracę naukową, co cieszy.

Scott Erickson publikował wiele książek i artykułów na temat Big Bata i analityki biznesowej, kapitału intelektualnego i zarządzania wiedzą oraz wywiadu konkurencyjnego.  Jego nowa książka „New Methods in Marketing Research and Analytics” została niedawno opublikowana przez  wydawnictwo Edward Elgar.

Drugiego dnia odbyła się międzynarodowa konferencja pod nazwą „Metoda akceleracji rozwoju umiejętności przekrojowych – wyniki badań i analiz”. Wydarzenie kierowane było do naukowców, studentów, przedstawicieli przedsiębiorstw oraz instytucji związanych ze szkolnictwem i rynkiem pracy.

Konferencję uroczyście otworzył JM prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski, Rektor Politechniki Poznańskiej, który przywitał wszystkich zgromadzonych gości oraz zaprezentował film promujący Uczelnię. Następnie głos zabrała dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. nadzw., Dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania oraz dr inż. Maciej Szafrański, z Wydziału Inżynierii Zarządzania. Organizatorzy wydarzenia, ciepłym słowem powitali gości z zagranicy i z Polski. Podziękowali wszystkim osobom zaangażowanym w organizację tego wydarzenia, osobom i instytucjom które objęły je Patronatem Honorowym: Markowi Woźniakowi, Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego, Jackowi Jaśkowiakowi Prezydentowi Miasta Poznania, Polskiej Akademii Nauk reprezentowanej przez prof. Zenona Wiśniewskiego – oraz Patronatem Medialnym: Redakcji Głosu Wielkopolskiego, Radio Poznań oraz TVP3 Poznań.

Podczas sesji plenarnej dr inż. Maciej Szafrański zaprezentował Metodę wypracowaną w projekcie ATC Erasmus+ – Metoda akceleracji rozwoju kompetencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego studentów, Professor Gerhard-William Weber, z Politechniki Poznańskiej zaprezentował temat Przyspieszenie Wiedzy przez kompetencje z wykorzystaniem Wielorakiej Adaptacyjnej Regresji Sklejanej (MARS).

– Konferencja została bardzo dobrze oceniona przez wszystkich gości zagranicznych i z kraju – mówi dr inż. Magdalena Graczyk-Kucharska, z Wydziału Inżynierii Zarządzania. W konferencji wzięli udział naukowcy z USA, Finlandii, Słowacji, Słowenii oraz Ukrainy. W trakcie sesji, warsztatów, dyskutowano między innymi o wynikach prac m.in. o wypracowanej metodzie przyspieszania nabywania kompetencji przekrojowych.

– Dr Liisa Timonen z Karelia Univerisity of Applied Sciences in Joensuu w Finlandii przedstawiła opinię o Metodzie oraz refleksje związane z kształceniem, co również jest pokłosiem projektu ECMT+ – mówi dr inż. Marek Goliński z Wydziału Inżynierii Zarządzania – To naprawdę budujące, kiedy wspólnie podczas sesji możemy dyskutować, wymieniać się informacjami, planować. Najlepszym dowodem na to, że tematy wystąpień, oraz przedstawione wyniki przeprowadzonych badań były na tyle ciekawe, że dalsze rozmowy toczyły się już w kuluarach. – Rozmowy z naszymi partnerami na spotkaniach ponadnarodowych zawsze są owocne i wnoszą coś nowego – mówi dr inż. Maciej Szafrański z Wydziału Inżynierii Zarządzania – Miłe było żywe zainteresowanie naszą pracą w projekcie przez innych naukowców, nie zaangażowanych w projekt ATC/Erasmus+ – dodaje.

Większość wystąpień uczestników konferencji można śledzić na portalu Facebook Accelerate Transversal Competences, gdzie były realizowane transmisje na żywo. Dodatkowo, wkrótce ukaże się także film promujący wydarzenie. Będzie także możliwość zobaczenia wystąpień z Sesji Plenarnej oraz Sesji 1 – informacje zostaną umieszczone również na Facebooku.

Authors: Klaudyna Bogurska-Matys, Daria Rosińska