08.10.2010

Media o projekcie WSMiP

W ostatnim czasie ukazało się wiele informacji na temat inicjatywy akceleracji wiedzy technicznej oraz projektu „Wielkopolski system monitorowania i prognozowania” realizowanego przez Politechnikę Poznańską przy współpracy z instytucjami partnerskimi: Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, Urzędem Miasta Poznania jak również przy współuczestnictwie instytucji współpracującej – Poznańskim Urzędem Pracy w Poznaniu.