23.05.2019

MANUFACTURING 2019

Kolejna edycja Międzynarodowej Konferencji „Manufacturing 2019” odbyła się w dniach 19-22.05.2019 w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej. Konferencja została zorganizowana przez Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej oraz Komitet Budowy Maszyn PAN.

Celem trzydniowej konferencji był przegląd stanu wiedzy, prezentacja wyników prac naukowych oraz wdrożeń i innowacji z zakresu projektowania maszyn i urządzeń, technologii wytwarzania, metrologii, rapid prototypingu i virtual reality, inżynierii jakości i zarządzania produkcją. Ponadto konferencja była okazją do integracji środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym, a także do nawiązania współpracy pomiędzy partnerami ze środowiska przemysłu i biznesu oraz z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowo-badawczych. Podczas sesji plenarnej naukowcy z Wydziału Inżynierii Zarządzaniadr inż. Magdalena Graczyk-Kucharska, dr inż. Maciej Szafrański, oraz dr inż. Marek Goliński zaprezentowali temat Cooperation of education and enterprises in improving professional competences – analysis of needs. Z wielką przyjemnością wspominam udział w konferencji Manufacturing 2019 i sesję, którą miałem przyjemność prowadzić wspólnie z Magdaleną Graczyk-Kucharską. Dziękuję naszym przyjaciołom, że wspólnie mogliśmy podyskutować o rozwoju HRM w kontekście Industry 4.0. Gratulacje dla organizatorów! – mówi dr inż. Maciej Szafrański z Wydziału Inżynierii Zarządzania.

Więcej informacji: http://manufacturing.put.poznan.pl/