03.07.2015

List intencyjny pomiędzy Politechniką Poznańską a Wielkopolskim Związkiem Pracodawców LEWIATAN

3 lipca br., Prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski, Rektor Politechniki Poznańskiej, wraz z Jackiem Silskim, Prezesem Zarządu Wielkopolskiego Związku Pracodawców LEWIATAN, podpisali w siedzibie uczelni przy Pl. M. Skłodowskiej-Curie 5 list intencyjny o woli współpracy na rzecz wdrażania i rozwoju Programu akceleracji wiedzy technicznej i matematyczno-przyrodniczej pod nazwą Akcelerator Wiedzy Technicznej®.

Strony zgodnie stwierdziły, że „Warunkiem poprawy w Polsce wskaźników określających poziom innowacyjności naszego kraju jest przyspieszenie rozwoju kapitału ludzkiego, w szczególności wiedzy technicznej i matematyczno-przyrodniczej, stanowiącej jego znaczący element. (…) Żeby Polska, a w tym Wielkopolska, były innowacyjne, trzeba w nich wykonać pracę organiczną, pracę od podstaw, której efektem musi być systemowe rozwiązanie, dotyczące ciągłego planowania potrzeb w zakresie wiedzy i umiejętności technicznych oraz matematyczno-przyrodniczych, na poziomie szkoły ponadpodstawowej i studiów wyższych, a dalej ich zdobywania, wykorzystania i doskonalenia. W tym celu konieczna jest świadoma współpraca wszystkich środowisk: administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorstw, jednostek dydaktyczno-naukowych oraz organizacji społecznych i sprzężenie celów, dla których działa każde z nich.”.

Porozumienie zawarte pomiędzy Politechniką Poznańską i Wielkopolskim Związkiem Pracodawców LEWIATAN otwiera przed podmiotami, w imieniu których został sygnowany dokument, nowe możliwości oraz perspektywy współpracy w zakresie przyspieszenia rozwoju wiedzy, umiejętności technicznych oraz matematyczno-przyrodniczych.

Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan, zrzeszony w Konfederacji Lewiatan, skupia czołowych przedstawicieli pracodawców i przedsiębiorców z terenu Województwa Wielkopolskiego, a na liście jego członków znajdują się 152 podmioty gospodarcze i 16 członków wspierających. Związek reprezentuje interesy zrzeszonych przedsiębiorców wobec władz samorządowych i administracji rządowej oraz wobec związków zawodowych pracowników. Opiniuje i współuczestniczy w tworzeniu prawa gospodarczego branż. Wśród postulatów WZPL są m.in. liberalizacja prawa pracy; obniżenie podatków i uproszczenie systemu podatkowego czy intensyfikacja wykorzystania funduszy z Unii Europejskiej i dotacji z budżetu państwa.