01.12.2012

Książka „Nauka i postęp. Zarządzanie wiedzą dla innowacji”.

Zapraszamy do lektury publikacji „Nauka i postęp. Zarządzanie wiedzą dla innowacji”. Książka będąca podsumowaniem działań realizowanych w ramach projektu „Partnerski związek nauki i postępu” jest jednocześnie opisem procesów związanych z promocją nauki. Na bazie doświadczeń z wypracowywania produktów projektu takich jak wortal www.naukaipostep.pl, czasopismo „Akademickie B+R” czy audycje radiowe i telewizyjne, powstała koncepcja promocji osiągnięć naukowych, która może stanowić istotne wsparcie dla kampanii informacyjnych dotyczących nauki.

Publikacja zawiera także prezentację szerokorozumianej koncepcji zarządzania akceleracją działań w zakresie rozwoju wiedzy i umiejętności, w szczególności technicznych i matematyczno-przyrodniczych.

„Z jednej strony coraz bardziej skomplikowany świat technologii wymaga upraszczania go, aby złożone produkty były stosowane masowo, w coraz większej ilości, taniej, z drugiej strony istotne jest, aby ludzie potrafili odnaleźć się w świecie własnych wytworów i nie czuli się w nim obco. Ważne jest ciągłe działanie na rzecz propagowania wiedzy na temat rozwiązań naukowych i wykorzystania ich w praktyce. Ważne jest przyspieszanie działań na rzecz tworzenia innowacji i oswajanie z nimi ludzi, w tym przekazywanie informacji o nich, żeby inspirować do tworzenia następnych rozwiązań. Ten proces zachodzi.”
„Nauka i postęp. Zarządzanie wiedzą dla innowacji”, fragment wprowadzenia.

Autorami książki są:
Maciej Szafrański
Marek Goliński
Mariusz Branowski
Emanuel Kulczycki
Jarosław Kędzierski
Piotr Graczyk