15.03.2019

Konferencja „Szanse dla lokalnego rynku pracy”

W ramach regularnych spotkań z cyklu „Szanse dla lokalnego rynku pracy”, jak co roku, Powiatowy Urząd Pracy w Ostrzeszowie oraz Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie zorganizowały 14.03. br. konferencję dotyczącą problematyki rynku. Tym razem podstawowym tematem obrad były możliwości przedsiębiorców w zakresie aktywizacji pracowników oraz bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym, zatrudnianie cudzoziemców oraz znaczenie kompetencji przyszłości.

Wśród prezentacji pojawił się również temat pt.: „Kompetencje przyszłości impulsem innowacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem” przedstawiony przez dr inż. Marka Golińskiego z Akceleratora Wiedzy Technicznej Politechniki Poznańskiej. Kwestie kompetencji przyszłości spotkały się z dużym zainteresowaniem obecnych na konferencji przedsiębiorców powiatu ostrzeszowskiego, jak i grupy uczniów z Zespołu Szkół nr 1.

Program wydarzenia