19.06.2013

Konferencja pt. „Rola Oddziałów Terenowych TVP w rozwoju społeczeństwa informacyjnego”

 

 

19 czerwca 2013 r. na Politechnice Poznańskiej odbyła się konferencja pt. „Rola Oddziałów Terenowych TVP w rozwoju społeczeństwa informacyjnego”. Konferencję otworzyli prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski – Rektor Politechniki Poznańskiej oraz Marian Zalewski – Członek Zarządu TVP S.A.

Podczas sesji wystąpił m.in. dr inż. Maciej Szafrański Pełnomocnik Rektora Politechniki Poznańskiej ds. Akceleratora Wiedzy Technicznej® z prezentacją „Akcelerator wiedzy w obszarze techniki, technologii i nauk matematyczno – przyrodniczych platformą współpracy Politechniki Poznańskiej w regionie”. W swym wystąpieniu przedstawił Program Akceleratora Wiedzy Technicznej®, omówił dotychczas zrealizowane w ramach AWT® projekty oraz dotychczasową współpracę AWT® z TVP Poznań, zwłaszcza przy realizacji projektu Partnerski Związek Nauki i Postępu w latach 2010 – 2013. Współpraca obejmowała realizację programów multimedialnych i telewizyjnych „SHOT NAUKOWY”, tworzenie portalu naukowego NAUKAIPOSTEP.PL, a także wspólne wypracowywanie metodyki badania skuteczności promocji nauki i narzędzi tej promocji.

Jednym z aspektów akceleracji wiedzy jest jej upowszechnianie. Stąd perspektywy dalszej współpracy z TVP Poznań obejmujące kontynuację rozwoju działań w zakresie upowszechniania osiągnięć naukowych i metod transferu technologii w Wielkopolsce, promocję wielkopolskiej edukacji i nauki w Polsce i w Europie, kontynuację działań w zakresie budowania w Poznaniu ośrodka dziennikarstwa naukowego, współpracę w zakresie tworzenia nowoczesnych metod kształcenia adresowanego do uczniów, studentów i osób pracujących.