27.09.2011

Konferencja międzynarodowa

W dniach 17-18 października w Poznaniu odbyła się międzynarodowa konferencja z udziałem fińskich ekspertów w dziedzinie szkolnictwa zawodowego. Konferencja pod nazwą „Czas zawodowców. Szkolnictwo zawodowe w Finlandii i w Wielkopolsce – systemy zarządzania i powiązania z rynkiem pracy.” została zorganizowana w ramach projektu „Wielkopolski system monitorowania i prognozowania”. Dzięki niej można się było dowiedzieć, jak w Finlandii wyglądają systemy zarządzania i powiązania z rynkiem pracy.

Projekt realizowany przez Politechnikę Poznańską we współpracy z Województwem Wielkopolskim, Miastem Poznań oraz Central Ostrobothnia University of Applied Sciences, Ylivieska unit w Finlandii i Powiatowym Urzędem Pracy w Poznaniu ma na celu poszerzenie i wymianę wiedzy m.in.: o potrzebach rynku pracy, potrzebach w zakresie kształcenia zawodowego oraz uzupełnianie informacji dotyczących umiejętności i  kompetencji  zawodowych w Wielkopolsce.

Opracowywany obecnie system ma służyć wszystkim wielkopolskim instytucjom w pozyskiwaniu aktualnych danych na temat dostosowywania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. To nowatorskie w skali kraju rozwiązanie może wkrótce stać się najważniejszym źródłem pozyskiwania bieżących informacji i analiz dotyczących rynku pracy i kształcenia, kompetencji i umiejętności przyszłych pracowników.

W trakcie konferencji jej uczestnicy zapoznali się z ogólnymi uwarunkowaniami działania fińskiego systemu edukacji zawodowej, z funkcjami i metodami działania regionalnych federacji edukacyjnych grupujących szkoły zawodowe, z organizacją i zarządzaniem wybranych szkół zawodowych  ze szczególnym uwzględnieniem powiązań tych szkół z rynkiem pracy oraz z zarządzaniem wybranymi kierunkami kształcenia w tych szkołach.

Uczestnicy konferencji uzyskali wiedzę o jednym z najlepszych w skali światowej systemie edukacyjnym szkolnictwa zawodowego, jakim jest system fiński. Zagadnienia poruszane przez zagranicznych i krajowych prelegentów dotyczyły również wieloaspektowego porównania polskiego i wielkopolskiego systemu szkolnictwa zawodowego z systemem fińskim. Eksperci przedstawili również problemy i niepowodzenia związane z procesem wdrożenia nowych rozwiązań.