17.05.2012

Konferencja: CZAS ZAWODOWCÓW – ROZWÓJ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W REGIONIE.

W dniach 17, 18 maja 2012 roku w Concordia Design, sala Lumina, na ul. Zwierzynieckiej 3, w Poznaniu odbyła się konferencja „CZAS ZAWODOWCÓW – ROZWÓJ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W REGIONIE”. Podsumowanie i kontynuacja działań w projekcie „Wielkopolski system monitorowania i prognozowania”.

W konferencji uczestniczyli między innymi przedstawiciele samorządów, instytucji rynku pracy, przedsiębiorstw, szkół zawodowych, organizacji reprezentujących przedsiębiorców.

W trakcie konferencji uczestnicy zapoznali się z rezultatami wypracowanymi w projekcie „Wielkopolski system monitorowania i prognozowania”, jak również z działaniami podejmowanymi w celu rozwijania kształcenia zawodowego w Wielkopolsce w powiązaniu z rynkiem pracy. Poruszone zostały zagadnienia związane między innymi z takimi obszarami kształcenia zawodowego jak: kształcenie modułowe, laboratoria praktyk dla uczniów z Wielkopolski, system e-learningu w szkołach, system doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Na konferencję zaproszeni zostali w szczególności przedstawiciele szkół zawodowych, placówek oświatowych, organów prowadzących szkoły, samorządów, pracodawców, przedsiębiorców, instytucji rynku pracy, organizacji pracodawców, organizacji pozarządowe.

W konferencji brało udział ponad 150 uczestników.

PROGRAM KONFERENCJI

 

 9:30 – 10:00Rejestracja uczestników
10:00 – 10:10Powitanie gości przez przedstawiciela Politechniki Poznańskiej lidera projektu „Wielkopolski System Monitorowania i Prognozowania”.
10:10 – 10:25Wprowadzenie do tematyki konferencji przez partnerów projektu „Wielkopolski system monitorowania i prognozowania”.

Przedstawiciel Województwa Wielkopolskiego

Przedstawiciel Urzędu Miasta Poznania

Przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu

10:25 – 10:55Prezentacja podsumowująca rezultaty projektu Wielkopolski System Monitorowania i Prognozowania.

Maciej Szafrański, Marek Goliński, Politechnika Poznańska.

10:55 – 11:15Projekt systemowy „Czas zawodowców. Wielkopolskie kształcenie zawodowe”. Kontynuacja i rozwój działań zainicjowanych w Wielkopolskim systemie monitorowania i prognozowania – szczegółowe informacje.

Grzegorz Bogacz, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile.

Jan Palacz, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie

Maciej Szafrański, Marek Goliński, Politechnika Poznańska.

11:15 – 12:00Kształcenie zawodowe, w tym kształcenie modułowe w Finlandii i doskonalenie jego jakości. Przegląd  dobrych praktyk.

Hannu Simi, Central Ostrobothnia University of Applied Sciences, Ylivieska Unit.

12:00 – 12:30Moduł dyrektora szkoły w Wielkopolskim systemie monitorowania i prognozowania.

Krzysztof Grupka, Marek Goliński, Politechnika Poznańska.

12:30 – 13:00Przerwa kawowa
13:30 – 15:00Panele dyskusyjne.
 PANEL I

Wypracowane rozwiązania i przyszłość Wielkopolskiego Systemy Monitorowania i Prognozowania:

  • Podsumowanie wyników warsztatów, paneli i spotkań informacyjnych – praktyka korzystania z systemy w opinii użytkowników i odbiorców.
  • WSMiP w kontekście innych zadań w projekcie systemowym dotyczącym podniesienia jakości kształcenia zawodowego w Wielkopolsce: Wielkopolski System Doradztwa Edukacyjno Zawodowego, laboratoria praktyk w Wielkopolsce, laboratoria e-learningu w szkołach.
 PANEL II

Kształcenie modułowe a potrzeby rynku pracy:

  • Kształcenie modułowe jako przyszłość kształcenia zawodowego w regionie.
  • Materiały niezbędne do wprowadzenia kształcenia modułowego.
  • Dobre praktyki w zakresie kształcenia zawodowego.
15:00Lunch