29.12.2010

Kończy się I etap realizacji projektu WSMiP

W dniu 28 grudnia br. zakończono pracę i złożono w Wielkopolskim Urzędzie Pracy w Poznaniu Strategię wdrażania projektu Wielkopolski system monitorowania i prognozowania będącej podstawą weryfikacji realizacji pierwszego etapu. W dokumencie opisano wstępną wersję produktu, jakim jest Wielkopolski system monitorowania i prognozowania w zakresie dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy.

Strategia złożona została zgodnie ze wzorem strategii dla projektów innowacyjnych PO KL, który podzielono na kolejne części:

  1. Uzasadnienie projektu
  2. Cel wprowadzania innowacji
  3. Opis innowacji, w tym produktu finalnego
  4. Plan działań w procesie testowania produktu finalnego
  5. Sposób sprawdzania, czy innowacja działa
  6. Strategia upowszechniania
  7. Strategia włączania do głównego nurtu polityki
  8. Kamienie milowe II etapu projektu
  9. Analiza ryzyka

Pierwszy etap realizacji projektu innowacyjnego testującego WSMiP kończy się z dniem 31 grudnia 2010 opracowaniem strategii. Opracowana strategia stanowi kluczowe narzędzie zarządzania projektem innowacyjnym i jest opiniowana przez Regionalną Sieć Tematyczną. Na podstawie tej opinii Instytucja Pośrednicząca podejmuje decyzję o akceptacji bądź odrzuceniu strategii lub o konieczności jej poprawienia. Przygotowanie strategii przez Beneficjenta i jej akceptacja przez IP warunkują przejście do drugiego etapu realizacji i tym samym możliwość kontynuacji projektu.