31.08.2015

Kolejny projekt w ramach Akceleratora Wiedzy Technicznej® (AWT®)

Z radością informujemy, że Politechnika Poznańska otrzymała dofinansowanie z Programu Erasmus+ na realizację projektu pt.: Metoda akceleracji rozwoju kompetencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego studentów.

Projekt rozpocznie się 01.10.2015 i potrwa do 31.08.2018. Będzie realizowany w partnerstwie z 7 instytucjami z 4 różnych krajów:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (Polska) – uczelnia wyższa

Politechnika Częstochowska (Polska) – uczelnia wyższa

Zachodnia Izba Przemysłowo – Handlowa w Gorzowie Wlkp. (Polska) – izba gospodarcza

Centria – ammattikorkeakoulu (Finlandia) – uczelnia wyższa

JEDU Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä (Finlandia) – federacja edukacyjna

Univerza v Mariboru (Słowenia) – uczelnia wyższa

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (Słowacja) – uczelnia wyższa

Politechnika Poznańska jest w projekcie liderem.

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnej metody przyspieszającej rozwój kompetencji przekrojowych studentów poprzez poprawę wykorzystania kształcenia praktycznego. Z efektów projektu będą mogły skorzystać wszystkie wydziały na Politechnice Poznańskiej.

Pomysł na projekt podyktowany został zmianami zachodzącymi na rynku pracy, między innymi popularyzacją pracy zespołowej, pracy na odległość, pracy w środowiskach multikulturowych. Zmiany te powodują, że coraz większy nacisk kładziony jest nie tylko na wysoki poziom wiedzy zawodowej z danej dziedziny, ale także na praktykę oraz tzw. kompetencje przekrojowe, czyli o charakterze ogólnym np., przedsiębiorczość, kreatywność, umiejętność pracy w grupie, komunikacja. Zbyt niski poziom tych kompetencji to, obok zbyt niskich umiejętności praktycznych, jedne z najczęściej wymienianych przez pracodawców problemów młodych  pracowników. Projekt odpowiada zatem na potrzeby rynku pracy. Ma on przyspieszyć rozwój tych kompetencji, ale także spowodować, że uczelnie będą mogły w sposób bardziej celowy i elastyczny odpowiadać na zapotrzebowanie pracodawców.

Z badań wynika, że zjawisko zapotrzebowania na tego rodzaju kompetencje wśród absolwentów szkół wyższych odnotowywane jest na całym świecie. Dlatego też projekt realizowany będzie we współpracy międzynarodowej.

Tematyka projektu jest kontynuacją wieloletnich działań i wpisuje się w obszar aktywności Akcelerator Wiedzy Technicznej®.

W konkursie ogłoszonym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na projekty w ramach Akcji 2 Programu Erasmus+ na Partnerstwa Strategiczne w sektorze Szkolnictwa Wyższego złożone zostały 72 wnioski,  spośród których tylko 11 otrzymało dofinansowanie. Możemy więc mówić o sporym sukcesie Politechniki Poznańskiej.