12.09.2011

Kolejne spotkania upowszechniające WSMiP

16 września br. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu podczas spotkania podstawowego dla potencjalnych Beneficjentów pt. „Konkursy realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” w godzinach od 10.30 – 11.00 odbyła się  prezentacja projektu innowacyjnego „Wielkopolski system monitorowania i prognozowania”.

Więcej informacji znaleźć można na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu www.wup.poznan.pl.

Krajowa Instytucja Wspomagająca zorganizowała konferencję, na której zaprezentowano m.in. projekt „Wielkopolski system monitorowania i prognozowania”.

Więcej informacji znaleźć można na stronie Krajowej Instytucji Wspomagającej www.kiw-pokl.org.pl.