27.02.2019

Kluczowi pracodawcy w Ardagh Glass S.A. w Gostyniu

Na Politechnice Poznańskiej w ramach inicjatywy Akcelerator Wiedzy Technicznej® podejmowane są działania w celu przyspieszenia rozwoju kompetencji niezbędnych na rynku pracy. Działania te spójne są z rozwojem gospodarki opartej na kompetencjach (economy of competency). Kategorię tych działań stanowią prace w ramach projektu Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska.

21 lutego 2019 odbył się panel w firmie Ardagh Glass S.A. w Gostyniu. Spotkanie było prowadzone przez dr inż. Macieja Szafrańskiego, dr inż. Marka Golińskiego i dr. inż. Magdalenę Graczyk-Kucharską – naukowców Politechniki Poznańskiej, Wydziału Inżynierii Zarządzania i dedykowane reprezentantom z następujących firm:

– Ardagh Glass S.A.,

– Rawicka Fabryka Wyposażenia Wagonów RAWAG,

– Kimball Electronics Poland Sp. z o.o.,

– Bolsius Polska Sp. z o.o.,

– Spółdzielnia Mleczarska w Gostyniu.

Tematyka spotkania dotyczyła innowacji, kompetencji przyszłości, wpływu nowoczesnych technologii na rynek pracy. Prezesi, dyrektorzy, osoby odpowiedzialne za zasoby ludzkie, ich rozwój zaprezentowali  się i wskazali na stojące przed nimi wyzwania w zakresie kompetencji i szeroko pojętego kształcenia. Dyskutowano o systemowych rozwiązaniach, które umożliwiają i ułatwiają współpracę osób kształcących się z pracodawcami. Podczas spotkania uczestnicy mieli także możliwość zapoznania się z narzędziem wspomagającym rekrutacje kandydatów na praktyki/staże i do pracy – system.zawodowcy.org.

Na koniec spotkania uczestnicy zwiedzili hutę szkła Ardagh Glass, która stanowi część Ardagh Group ─ lidera  w dziedzinie produkcji opakowań metalowych i szklanych dla większości wiodących marek rynku spożywczego i parafarmaceutycznego. Koncern posiada ponad 100 zakładów produkcyjnych w ponad 20 krajach, zatrudnia około 23500 osób i może pochwalić się ogólną sprzedażą powyżej 7,7 miliarda EUR.

Do połowy marca zaplanowano kolejne 3 podobne spotkania z największymi przedsiębiorcami z regionu Wielkopolski. Podczas najbliższych paneli zostaną przeprowadzone badania dotyczące związków między zarządzaniem kompetencjami a zarządzaniem jakością. Raport z wynikami zostanie przekazany  współpracującym firmom. Ostatni raport „Jak komunikować by motywować pokolenie Millenialsów” ukazał się we wrześniu 2018.

Przedstawiciele instytucji w Wielkopolskiej Sieci Edukacyjno-Gospodarczej mają możliwość wspólnego kreowania rynku pracy. Kolejny panel odbędzie się już 1 marca 2019 w firmie CEVA Logistics w Pile.