09.08.2013

Jak skutecznie się uczyć, aby efektywnie pracować – przedstawiciel AWT® na Forum Instytucji Rynku Pracy

W dniach 5 – 9 sierpnia 2013r. w Kołobrzegu odbyło się VI Ogólnopolskie Forum Instytucji Rynku Pracy pt. „Publiczne służby zatrudnienia i partnerzy rynku pracy – modele współpracy urzędów pracy z agencjami zatrudnienia”. Uczestnicy zapoznali się z tematyką nowych wyzwań stojących przed urzędami pracy i podzielili doświadczeniami z zakresu współpracy partnerów na rynku pracy. Akcelerator Wiedzy Technicznej® reprezentowany był przez dra inż. Marka Golińskiego, który  wygłosił prezentację pt.: „Akcelerator Wiedzy Technicznej® – jak skutecznie się uczyć, aby efektywnie pracować”.