01.03.2018

International Days of Competences for the Future

International Days of Competences for the Future  to wyjątkowa okazja do zaprezentowania doświadczenia w zakresie szeroko pojętego zarządzania. Szczególny nacisk zostanie położony na kompetencje dla przyszłości. Nowe technologie zmieniają rynek pracy. Sztuczna inteligencja (AI), sieci neuronowe, uczenie maszynowe, robotyka, systemy IVR (Interactive Voice Response) i NLP (przetwarzanie języka naturalnego) rozwijają się drastycznie szybko. Zmiany dotyczą nie tylko dziedziny komputeryzacji i automatyzacji, ale także innych branż kreatywnych.

 O czym to jest?

  • Zarządzanie wiedzą i zarządzanie umiejętnościami
  • Umiejętności i kompetencje w organizacji, inteligentna organizacja, inteligentna fabryka
  • Jakość w kontekście zarządzania kompetencjami i zarządzania wiedzą
  • Metody przyspieszania nabywania kompetencji przekrojowych, w tym: komunikatywność, praca zespołowa, przedsiębiorczość i kreatywność
  • Przywództwo
  • Problemy automatyzacji procesów 4.0

CZYTAJ WIĘCEJ