mgr inż. Sebastian Kubasiński

mgr inż. Sebastian Kubasiński

Jednostka organizacyjna: Wydział Inżynierii Zarządzania, Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości, Zakład Zarządzania Ryzykiem i Jakością

Dane kontaktowe

Obszary tematyczne, w których chciałbym nawiązać współpracę ze specjalistami z Politechniki Poznańskiej

zarządzanie procesami i projektami, zarządzanie produkcją, usługami i technologią, metodologia nauk o zarządzaniu i jakości

Branże, z którymi chciałbym rozpocząć współpracę

Drewno/stolarstwo, Maszyny/narzędzia, Produkcja

Obszary interdyscyplinarne, w ramach których chciałbym współpracować

Elektrotechnika, elektronika, inżynieria informatyczna, inżynieria mechaniczna, nanotechnologia

Zainteresowanie współpracą w zakresie technologii wodorowych

NIE

Zainteresowanie współpracą w obszarze Industry 4.0

TAK kontakty biznesowe w ramach współpracy z organizacjami