dr Małgorzata Wiśniewska

dr Małgorzata Wiśniewska

Jednostka organizacyjna: Wydział Inżynierii Zarządzania

Dane kontaktowe

Obszary tematyczne, w których chciałabym nawiązać współpracę ze specjalistami z Politechniki Poznańskiej

zarządzanie strategiczne, zarządzanie procesami i projektami, zarządzanie organizacjami biznesowymi, zarządzanie bezpieczeństwem

Branże, z którymi chciałabym rozpocząć współpracę

Doradztwo/zarządzanie, Edukacja/szkolenia, Medycyna/zdrowie

Zainteresowanie współpracą w zakresie technologii wodorowych

NIE

Zainteresowanie współpracą w obszarze Industry 4.0

TAK bezpieczeństwo procesów