dr Joanna Małecka

dr Joanna Małecka

Jednostka organizacyjna: Wydział Inżynierii Zarządzania

Dane kontaktowe

Obszary tematyczne, w których chciałabym nawiązać współpracę ze specjalistami z Politechniki Poznańskiej

zarządzanie strategiczne, przedsiębiorczość, wspomaganie decyzji kierowniczych, zarządzanie procesami i projektami, zachowania organizacyjne, zarządzanie wiedzą, zarządzanie innowacjami, zarządzanie finansami i rachunkowość menedżerska, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie organizacjami biznesowymi, zarządzanie instytucjami publicznymi i organizacjami non-profit, teoria organizacji i zarządzania, metodologia nauk o zarządzaniu i jakości, Alternatywne źródła finansowania

Branże, z którymi chciałabym rozpocząć współpracę

Doradztwo/zarządzanie, Edukacja/szkolenia, Energia, Finanse, Handel, Telekomunikacja, Produkcja

Obszary interdyscyplinarne, w ramach których chciałabym współpracować

Matematyka, nauki o komputerach i informatyka, biotechnologia środowiskowa, biotechnologia przemysłowa

Zainteresowanie współpracą w zakresie technologii wodorowych

NIE

Zainteresowanie współpracą w obszarze Industry 4.0

NIE