dr Jan Urbaniak

dr Jan Urbaniak

Jednostka organizacyjna: Wydział Technologii Chemicznej, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

Dane kontaktowe

Obszary tematyczne, w których chciałbym nawiązać współpracę ze specjalistami z Politechniki Poznańskiej

Nanokompozyty węglowe, materiały polimerowe, materiały elektrodowe

Firmy, z którymi chciałbym rozpocząć współpracę

Tesla, Hanergy Solibro, Selfa Photovoltaice

Branże, z którymi chciałbym rozpocząć współpracę

Środowisko naturalne, ekologia, energia eko słoneczna, solary, fotowoltaika

Obszary interdyscyplinarne, w ramach których chciałbym współpracować

Ochrona klimatu i środowiska, nowoczesne źródła energii

Moje zainteresowania badawcze

Nanotechnologia, interkalacyjne związki grafitu, katoda ogniwa paliwowego, materiały polimerowe fotowoltaika

Dotychczas współpracowałem lub współpracuję z firmami

Starpipe Polska S.A.,
Witrochem Sp. z o.o.

Dotychczas współpracowałem lub współpracuję z uczelniami

Uniwersytet im. A. Mickiewicza

Brałem udział w projektach

1997 – Synteza oraz elektrochemiczne właściwości wybranych interkalacyjnych związków grafitu oraz ich pochodnych –wykonawca
1999 – Badania elektrochemiczne procesów interkalacji litu w graficie i nowych materiałów węglowych w aspekcie opracowania anody do ogniwa litowo-jonowego –
wykonawca
2007 -Badania nad wytwarzaniem i elektrochemicznymi właściwościami mikro- i nanokompozytów węglowo-metalicznych w celu zastosowania do odwracalnej elektrosorpcji wodoru –
wykonawca
2009 – Katoda do niskotemperaturowego ogniwa paliwowego –
kierownik

Moja przynależność do towarzystw naukowych, zawodowych lub innych organizacji

PTW – Polskie Towarzystwo Węglowe

Zainteresowanie współpracą w zakresie technologii wodorowych

NIE

Zainteresowanie współpracą w obszarze Industry 4.0

NIE