dr inż. Żaneta Nejman

dr inż. Żaneta Nejman

Jednostka organizacyjna: Wydział Inżynierii Zarządzania, Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości

Dane kontaktowe

Obszary tematyczne, w których chciałabym nawiązać współpracę ze specjalistami z Politechniki Poznańskiej

przedsiębiorczość, zachowania organizacyjne, zarządzanie zasobami ludzkimi, teoria organizacji i zarządzania, metodologia nauk o zarządzaniu i jakości

Branże, z którymi chciałabym rozpocząć współpracę

Doradztwo/zarządzanie, Edukacja/szkolenia, Nauka/technika, Produkcja

Obszary interdyscyplinarne, w ramach których chciałabym współpracować

Nauki o komputerach i informatyka

Zainteresowanie współpracą w zakresie technologii wodorowych

NIE

Zainteresowanie współpracą w obszarze Industry 4.0

TAK