dr inż. Monika Kosacka-Olejnik

dr inż. Monika Kosacka-Olejnik

Jednostka organizacyjna: Wydział Inżynierii Zarządzania

Dane kontaktowe

Obszary tematyczne, w których chciałabym nawiązać współpracę ze specjalistami z Politechniki Poznańskiej

zarządzanie produkcją, usługami i technologią, zarządzanie logistyczne

Branże, z którymi chciałabym rozpocząć współpracę

Transport/logistyka, Produkcja

Obszary interdyscyplinarne, w ramach których chciałabym współpracować

Matematyka, nauki o ziemi i o środowisku, inżynieria środowiska

Zainteresowanie współpracą w zakresie technologii wodorowych

NIE

Zainteresowanie współpracą w obszarze Industry 4.0

NIE