dr inż. Marta Grabowska

dr inż. Marta Grabowska

Jednostka organizacyjna: Wydział Inżynierii Mechanicznej, Instytut Technologii Materiałów

Dane kontaktowe

Obszary tematyczne, w których chciałabym nawiązać współpracę ze specjalistami z Politechniki Poznańskiej

zarządzanie strategiczne, zarządzanie jakością, zarządzanie finansami i rachunkowość menedżerska

Branże, z którymi chciałabym rozpocząć współpracę

Doradztwo/zarządzanie, Edukacja/szkolenia, Produkcja, Inżynieria

Zainteresowanie współpracą w zakresie technologii wodorowych

NIE

Zainteresowanie współpracą w obszarze Industry 4.0

TAK zarządzanie jakością