dr inż. Marek Goliński

dr inż. Marek Goliński

Jednostka organizacyjna: Wydział Inżynierii Zarządzania, Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości

Dane kontaktowe

Obszary tematyczne, w których chciałbym nawiązać współpracę ze specjalistami z Politechniki Poznańskiej

zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie marketingiem

Branże, z którymi chciałbym rozpocząć współpracę

Edukacja/szkolenia, Nauka/technika, Reklama/marketing

Obszary interdyscyplinarne, w ramach których chciałbym współpracować

inne nauki przyrodnicze

Zainteresowanie współpracą w zakresie technologii wodorowych

NIE

Zainteresowanie współpracą w obszarze Industry 4.0

TAK badania