dr inż. Marcin Nowak

dr inż. Marcin Nowak

Jednostka organizacyjna: Wydział Inżynierii Zarządzania, Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości

Dane kontaktowe

Branże, z którymi chciałbym rozpocząć współpracę

Doradztwo/zarządzanie, Informatyka, Nauka/technika

Obszary interdyscyplinarne, w ramach których chciałbym współpracować

Matematyka, nauki o komputerach i informatyka

Zainteresowanie współpracą w zakresie technologii wodorowych

NIE

Zainteresowanie współpracą w obszarze Industry 4.0

TAK