dr inż. Małgorzata Spychała

dr inż. Małgorzata Spychała

Jednostka organizacyjna: Wydział Inżynierii Zarządzania

Dane kontaktowe

Obszary tematyczne, w których chciałabym nawiązać współpracę ze specjalistami z Politechniki Poznańskiej

Kompetencje przyszłości, Zarzadzanie talentami, Budowanie ścieżek kariery zawodowej, Kompetencje menedżerskie

Branże, z którymi chciałabym rozpocząć współpracę

HR – projektowanie stanowisk przyszłości

Obszary interdyscyplinarne, w ramach których chciałabym współpracować

Analityka w HR

Moje zainteresowania badawcze

Zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie kompetencjami, zarządzanie talentami, doskonalenie kompetencji społecznych

Dotychczas współpracowałam lub współpracuję z firmami

WS AUDIOLOGY,
DFDS POLSKA Sp. z o.o.,
ALVO Sp. z o.o., Sp. k.,
CEVA Logistics Poland sp. z o.o.,
ARDAGH GLASS,
MAHLE Behr Ostrów Wielkopolski sp. z o.o.,
Mondi Simet sp. z o.o.,
UNIMETAL sp. z o.o.

Dotychczas współpracowałam lub współpracuję z uczelniami

1. Politechnika Częstochowska
2. Uniwersytet Łódzki
3. Akademia Morska w Szczecinie
4. Centria – ammattikorkeakoulu, Finland
5. Univerza v Mariboru – Ekonomsko-poslovna fakulteta 6. Slovenia
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovakia

Brałam udział w projektach

2016 – 2023 – “”Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”, główny specjalista ds. relacji
2015 – 2018 – udział w projekcie Erasmus Plus pt. „Metoda akceleracji rozwoju kompetencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego studentów”
2015 – “”Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe”” -prowadzenie warsztatów dla uczniów technikum warsztaty pt.: „Skuteczne porozumiewanie się – czyli jak mówić, aby nas słuchano” oraz „Skuteczne negocjacje czyli jak odnieść sukces podczas rozwiązywania konfliktów”
2014 – 2015 – „Inżynier Przyszłości – Wzmocnienie potencjału dydaktycznego PP” – przygotowanie i prowadzenie warsztatów z zakresu kompetencji społecznych, („Akcja komunikacja – współpraca w zespole, negocjacje, dyskusje, rozwiązywanie konfliktów”, „Praca w zespole kluczem do sukcesu”, „Kompetencje przyszłości”)
2014 – “”Inżynier przyszłości. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego PP”” – przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu umiejętności miękkich: “” Praca
w zespole kluczem do sukcesu””
2011 – 2014 – „Combining Ethics, Environment and Profitability in Business”, Erasmus Intensive Programme, współautor opracowania i przeprowadzenia workshopu dotyczącego etycznego zarządzania zasobami ludzkimi; 2012 – Kalajoki Finlandia; 2013 – Budapeszt Węgry, 2014 – Kleve, Niemcy.
2012 – 2013 – współpraca z Krajową Izbą Gospodarczą, realizując projekt dotyczący „Model walidacji kompetencji dla pracowników MMŚP Wielkopolskiego sektora komunalnego” – prowadzenie badań z zakresu kompetencji zawodowych menedżerów sektora komunalnego, opracowanie profilu kompetencyjnego dla menedżera przyszłości,
2012 – 2013 – „Projekt PI – PWP. System monitoringu dla MMŚP wielkopolskiego sektora komunalnego”, opracowanie wskaźników dotyczących zasobów ludzkich w wielkopolskim sektorze komunalnym; projektowanie aplikacji komputerowej dotyczącej analizy zasobów ludzkich w sektorze komunalnym;
2012 – 2013 – „Partnerstwo i strategia dla zmian gospodarczych wielkopolskiego sektora komunalnego’, Wsparcie zasobów ludzkich wielkopolskiego sektora komunalnego
w procesach adaptacyjnych i modernizacyjnych oraz wdrożenia zmian gospodarczych,

Uczestniczyłam w stażach krajowych lub zagranicznych

Staż
01.11.2014 – 30.11.2014 – staż naukowo-dydaktyczny na Politechnice Łódzkiej Wydział Organizacji i Zarządzania, opracowanie raportu z badań nad kompetencjami menedżerskimi studentów Politechniki Łódzkiej Wydziału Organizacji i Zarządzania
Stypendium
01.10.2009 – 31.12.2009 – stypendium na Politechnice Poznańskiej Wydział Informatyki
i Zarządzania, Opracowanie metod badania i oceny kompetencji zawodowych pracowników

Moje nagrody, wyróżnienia

2012, 2013 – nagrody Rektora Politechniki Poznańskiej za rozdział w monografii pt.:
“An analysis of methods of monitoring and evaluation of workers’ occupational competencies in a modern enterprise”; w: Workers’ occupational competencies in a modern enterprise, 2011 oraz rozdział w monografii pt. “Zarządzanie kompetencjami zawodowymi menedżera XXI wieku Wielkopolskiego Sektora Komunalnego”, w: „Zarządzanie kompetencjami w tradycyjnych i nowoczesnych organizacjach, 2012”.
2015 – nagroda Rektora za osiągnięcia dydaktyczne w projekcie pt. “Combining Ethics, Environment and Profitability in Business”
2015 – wyróżnienie w finale konkursu na najlepszy artykuł VIII Ogólnopolskiej Konferencji z cyklu „Zarządzanie rozwojem organizacji” pt. Od kryzysu do sukcesu w biznesie” Artykuł
pt. „Badanie i analiza ocen wybranych kompetencji menedżerskich studentów WOiZ Politechniki Łódzkiej”, (współautor)
2017 – nagroda Rektora za osiągnięcia naukowe
2019 – nagroda Rektora za osiągnięcia organizacyjne
2019 – nominacja w kategorii Szkolnictwo wyższe do nagrody EDUinspiracje 2019 za realizację projektu pt.
„Metoda akceleracji rozwoju kompetencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego studentów”
2021 – Nagroda Ministra Edukacji i Nauki przyznana za rok 2020 w kategorii: nagroda za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej

Moja przynależność do towarzystw naukowych, zawodowych lub innych organizacji

Związek Nauczycielstwa Polskiego Politechniki Poznańskiej
Stowarzyszenie Motyl – Integracja Międzypokoleniowa

Zainteresowanie współpracą w zakresie technologii wodorowych

NIE

Zainteresowanie współpracą w obszarze Industry 4.0

TAK projektowanie stanowisk przyszłości