dr inż. Magdalena Graczyk-Kucharska

dr inż. Magdalena Graczyk-Kucharska

Jednostka organizacyjna: Wydział Inżynierii Zarządzania

Dane kontaktowe

Obszary tematyczne, w których chciałabym nawiązać współpracę ze specjalistami z Politechniki Poznańskiej

Zarządzanie kompetencjami, marketing, systemy informatyczne w zarządzaniu HR, automatyzacja procesów (zwłaszcza biurowych), zrównoważony rozwój, zielone organizacje, gospodarka w obiegu zamkniętym, bioinżynieria, biofeedback i eyetracking w zarządzaniu, analiza dużych zbiorów danych, geolokacja kompetencji.

Firmy, z którymi chciałabym rozpocząć współpracę

Działy HR zwłaszcza firm produkcyjnych lub firmy nastawione na „zielone” procesy organizowane zgodnie z współczesnym rozumieniem zrównoważonego rozwoju opisanego w Agendzie 2030.

Branże, z którymi chciałabym rozpocząć współpracę

Produkcja, logistyka

Obszary interdyscyplinarne, w ramach których chciałabym współpracować

Zrównoważony rozwój w zarządzaniu, marketing zrównoważony, marketing w e-biznesie, analityka danych w zarządzaniu, gospodarowanie odpadami w zarządzaniu zasobami ludzkimi, geolokacja w zarządzaniu, biofeedback i eyetracking w zarządzaniu.

Moje zainteresowania badawcze

Zarządzanie kompetencjami, marketing, zasoby ludzkie, AI, MARS, zrównoważony rozwój.

Dotychczas współpracowałam lub współpracuję z firmami

Firmy z Wielkopolskiej Sieci Edukacyjno-Gospodarczej (ok. 100) w tym m.in. Volkswagen Poznań, PCSS, Phoenix Wielkopolska, Mahle Behr Ostrów Wielkopolski, Mondi Simet, Nestle, Recco, Solaris Bus &Coach.

Dotychczas współpracowałam lub współpracuję z uczelniami

1. Matej Bel University, Banska Bystrica
2. University of Maribor, Słowenia
3. School of Business at Ithaca College, Ithaca, NY
4. University of Minho, Portugal
5. Centra Ostrobotnia University of Applied Sciences, Finlandia
6. Politechnika Częstochowska
7. Uniwersytet Wrocławski
8. Politechnika Warszawska

Brałam udział w projektach

1. Wielkopolski system monitorowania i prognozowania – 2010-2012 PO KL – upowszechnianie projektu – członek zespołu.
2. Zintegrowany system wspomagania dostępu do informacji w przestrzeni miejskiej – 2010 – 2012 NCBiR – członek zespołu,
3. Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe – 2012 – 2015 PO KL – gł. Spec. Ds. relacji
4. Metoda akceleracji rozwoju kompetencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego studentów – 2015-2018 Erasmus+ – Członek zesp. Projektowego
5. Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska – 2015-2023 WRPO – Gł. Sp. Ds. relacji / Gł spec. Ds. Systemu Zawodowcy i platformy e-learningowej.

Uczestniczyłam w stażach krajowych lub zagranicznych

2014 – California University, Berkeley, USA – MNiSW
2013 – Matej Bel University, Banska Bystrica, Słowacja – PP

Moje nagrody, wyróżnienia

1. Laureatka zespołowej nagrody Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej (19.02.2021).
2. Wyróżnienie w konkursie The Knowledge Management and Intellectual Capital Excel-lence Awards at The European Conference on Knowledge Management Lizbona 2019 (5-6.09.2019 r.) za rozwiązanie pt. Knowledge management in an educational-and-economic network: good practices in the management of knowledge about competences.
3. Nominacja w kategorii Szkolnictwo wyższe do nagrody EDUinspiracje 2019 za realizację projektu „Metoda akceleracji rozwoju kompetencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego studentów” (25.06.2019).

Moja przynależność do towarzystw naukowych, zawodowych lub innych organizacji

Stowarzyszenie TOP500 Innovators
Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu
TNOiK

Zainteresowanie współpracą w zakresie technologii wodorowych

TAK w zakresie zrównoważonego rozwoju i wpływu technologii na zarządzanie zwłaszcza zarządzanie kompetencjami

Zainteresowanie współpracą w obszarze Industry 4.0

TAK w zakresie automatyzacji procesów biurowych, HR, dopasowania kompetencji cyfrowych i przyszłości do zmian technologii