dr inż. Maciej Siemieniak

dr inż. Maciej Siemieniak

Jednostka organizacyjna: Wydział Inżynierii Zarządzania

Dane kontaktowe

Obszary tematyczne, w których chciałbym nawiązać współpracę ze specjalistami z Politechniki Poznańskiej

zarządzanie strategiczne, wspomaganie decyzji kierowniczych, zarządzanie procesami i projektami, zarządzanie produkcją, usługami i technologią, teoria organizacji i zarządzania, metodologia nauk o zarządzaniu i jakości, Przemysł 4.0; Sztuczna inteligencja

Branże, z którymi chciałbym rozpocząć współpracę

Doradztwo/zarządzanie, Produkcja, Inżynieria

Zainteresowanie współpracą w zakresie technologii wodorowych

NIE

Zainteresowanie współpracą w obszarze Industry 4.0

TAK