dr inż. Krzysztof Walas

dr inż. Krzysztof Walas

Jednostka organizacyjna: Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Dane kontaktowe

Obszary tematyczne, w których chciałbym nawiązać współpracę ze specjalistami z Politechniki Poznańskiej

Rozwój metod sztucznej inteligencji, przemysł 4.0.

Firmy, z którymi chciałbym rozpocząć współpracę

PKN ORLEN, PGNiG, PGE, ENEA

Branże, z którymi chciałbym rozpocząć współpracę

Transport autonomiczny, branża energetyczna, inspekcja przemysłowa, branża kosmiczna.

Obszary interdyscyplinarne, w ramach których chciałbym współpracować

Transport autonomiczny, robotyzacja opieki zdrowotnej.

Moje zainteresowania badawcze

Robotyka, systemy autonomiczne , metody sztucznej inteligencji, systemy percepcji.

Dotychczas współpracowałem lub współpracuję z firmami

VW Poznań, Wobit, ABB, Intel, NVIDIA, KGHM

Dotychczas współpracowałem lub współpracuję z uczelniami

1. ETHZ
2. University of Oxford
3. University of Edinburgh
4. University of Pisa
5. University of Bologna
6. University of Tampere
7. UCL

Brałem udział w projektach

2018 – 2021 subTerranean Haptic INvestiGator – THING, KE H2020 Kierownik
Robotic tEchnologies for the Manipulation of 2019 – 2023 cOmplex DeformablE Linear objects – REMODEL, KE H2020
Kierownik
2017 – 2020 Percepcja i sterowanie w zadaniu robotycznej manipulacji obiektami elastycznymi. RoManElo, NCBR LIDER, Kierownik

Uczestniczyłem w stażach krajowych lub zagranicznych

2014/15 University of Birmingham
KE FP7 project PaCMan

Moje nagrody, wyróżnienia

2017 Indywidualna Nagroda Rektora II stopnia
2019 Zespołowa Nagroda Rektora II stopnia

Moja przynależność do towarzystw naukowych, zawodowych lub innych organizacji

EuRobotics
Autoware

Zainteresowanie współpracą w zakresie technologii wodorowych

TAK autonomia pojazdów wodorowych

Zainteresowanie współpracą w obszarze Industry 4.0

TAK autonomizacja procesów produkcyjnych