dr inż. Dawid Kucharski

dr inż. Dawid Kucharski

Jednostka organizacyjna: Wydział Inżynierii Mechanicznej

Dane kontaktowe

Obszary tematyczne, w których chciałbym nawiązać współpracę ze specjalistami z Politechniki Poznańskiej

Metrologia wielkości geometrycznych,
optyczne systemy pomiarowe, optyczne pomiary tekstury powierzchni,
skanowanie 3D w świetle koherentnym,
optoelektronika,
nieniszczące badania materiałów (holografia, shearografia),
interferometria laserowa

Firmy, z którymi chciałbym rozpocząć współpracę

Volkswagen Poznań Sp. z o.o.,
Gestamp Polska Sp. z.o.o.,
Polska Agencja Kosmiczna POLSA

Branże, z którymi chciałbym rozpocząć współpracę

Przemysł motoryzacyjny, przemysł lotniczy i kosmiczny, przemysł wysokiej technologii

Obszary interdyscyplinarne, w ramach których chciałbym współpracować

Nanometrologia, innowacyjne systemy pomiarowe dla przemysłu, optyczna metrologia wysokiej zdolności rozdzielczej

Moje zainteresowania badawcze

Optyczna metrologia, optoelektronika, nanometrologia, interferometria, fizyka, optyka, holografia, biofizyka, metrologia, pomiary topografii powierzchni

Dotychczas współpracowałem lub współpracuję z firmami

Gestamp Polska Sp. z.o.o.,
Huta Bankowa Spółka z o.o.

Dotychczas współpracowałem lub współpracuję z uczelniami

1. Innsbruck University
2. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Brałem udział w projektach

2019/2020 – Rozwój interferometrycznych badań tekstury powierzchni z rozdzielczością nanometryczną, przedmiotów o symetrii sferycznej, z wykorzystaniem paradygmatu metrologii bogatej w informacje – kierownik
2018/2020 – Automatyczna linia kontroli i badania jakości pierścieni i obręczy z inteligentnym systemem identyfikacji i pomiaru wad wewnętrznych metodą PA, pomiaru błędów kształtu przy użyciu głowic pomiarowych 3D oraz badania własności mechanicznych SMART-HARD – wykonawca
2019 – Innowacyjny zintegrowany system zapewnienia stabilności procesu wielooperacyjnego kształtowania blach karoseryjnych; zadanie: nr 16/3.20 dotyczące usługi badawczej w zakresie walidacji metod i algorytmów pozwalających na stabilną pracę linii produkcyjnej oraz uzyskanie wyrobów wysokiej jakości – wykonawca

Uczestniczyłem w stażach krajowych lub zagranicznych

2010/2011- Quantum Optics and Spectroscopy group, Innsbruck University, Innsbruck, Austria
2008/2012 – Krajowe Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej FAMO przy UMK w Toruniu
2013 – Mechatronika Wyposażenie Dydaktyczne Sp. z o. o., Poznań

Moje nagrody, wyróżnienia

Laureat Nagrody im. Arkadiusza Piekary za wyróżniającą się pracę magisterską z fizyki w 2008 roku przyznawaną przez Polskie Towarzystwo Fizyczne.

Zainteresowanie współpracą w zakresie technologii wodorowych

TAK wsparcie w zakresie fizyki eksperymentalnej i metrologii

Zainteresowanie współpracą w obszarze Industry 4.0

TAK metrologia wielkości geometrycznych, optyczne systemy pomiarowe