dr inż. Anna Stasiuk-Piekarska

dr inż. Anna Stasiuk-Piekarska

Jednostka organizacyjna: Wydział Inżynierii Zarządzania, Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości

Dane kontaktowe

Obszary tematyczne, w których chciałabym nawiązać współpracę ze specjalistami z Politechniki Poznańskiej

przedsiębiorczość, wspomaganie decyzji kierowniczych, zarządzanie procesami i projektami, zachowania organizacyjne, zarządzanie innowacjami, zarządzanie jakością, zarządzanie produkcją, usługami i technologią, zarządzanie logistyczne, zarządzanie organizacjami biznesowymi, teoria organizacji i zarządzania, metodologia nauk o zarządzaniu i jakości, studia krytyczne w naukach o zarządzaniu i jakości, Zarządzanie ryzykiem, zrównoważony rozwój

Branże, z którymi chciałabym rozpocząć współpracę

Doradztwo/zarządzanie, Edukacja/szkolenia, Ekologia/środowisko, Motoryzacja, Nauka/technika, Transport/logistyka, Produkcja

Obszary interdyscyplinarne, w ramach których chciałabym współpracować

Nauki o ziemi i o środowisku, inne nauki przyrodnicze, inżynieria mechaniczna, inżynieria środowiska, inne nauki inżynieryjne i technologie

Zainteresowanie współpracą w zakresie technologii wodorowych

NIE

Zainteresowanie współpracą w obszarze Industry 4.0

TAK zarządzanie ryzykiem w Industry 4.0, decyzje kierownicze w industry 4.0, zarządzanie produkcją w Industry 4.0