dr inż. Aleksandra Dewicka-Olszewska

dr inż. Aleksandra Dewicka-Olszewska

Jednostka organizacyjna: Wydział Inżynierii Zarządzania, Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości, Zakład Zastosowań Ergonomii

Dane kontaktowe

Obszary tematyczne, w których chciałabym nawiązać współpracę ze specjalistami z Politechniki Poznańskiej

przedsiębiorczość, wspomaganie decyzji kierowniczych, zarządzanie wiedzą, zarządzanie innowacjami, zarządzanie jakością, zarządzanie zasobami ludzkimi, teoria organizacji i zarządzania, metodologia nauk o zarządzaniu i jakości, studia krytyczne w naukach o zarządzaniu i jakości

Branże, z którymi chciałabym rozpocząć współpracę

Edukacja/szkolenia, Motoryzacja, Nauka/technika, Produkcja, Inżynieria

Obszary interdyscyplinarne, w ramach których chciałabym współpracować

Inżynieria środowiska, inne nauki inżynieryjne i technologie

Zainteresowanie współpracą w zakresie technologii wodorowych

NIE

Zainteresowanie współpracą w obszarze Industry 4.0

TAK ergonomia i bezpieczeństwo i higiena pracy