dr hab. Joanna Sadłowska-Wrzesińska, prof. PP

dr hab. Joanna Sadłowska-Wrzesińska, prof. PP

Jednostka organizacyjna: Wydział Inżynierii Zarządzania, Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości

Dane kontaktowe

Obszary tematyczne, w których chciałabym nawiązać współpracę ze specjalistami z Politechniki Poznańskiej

wspomaganie decyzji kierowniczych, zachowania organizacyjne, zarządzanie wiedzą, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie bezpieczeństwem, prorozwojowe aspekty kryzysu, zrównoważony rozwój

Branże, z którymi chciałabym rozpocząć współpracę

Budownictwo, Doradztwo/zarządzanie, Edukacja/szkolenia, Ekologia/środowisko, Energia, Medycyna/zdrowie, Transport/logistyka, Produkcja, Inżynieria

Obszary interdyscyplinarne, w ramach których chciałabym współpracować

nauki biologiczne, inżynieria medyczna, inżynieria środowiska, biotechnologia środowiskowa, biotechnologia przemysłowa, inne nauki inżynieryjne i technologie

Moje zainteresowania badawcze

Zarządzanie ryzykiem psychospołecznym, Kształtowanie kultury bezpieczeństwa, Czynnik ludzki w ciągłości działania, Zarządzanie kryzysowe

Dotychczas współpracowałam lub współpracuję z firmami

Elektromontaż S.A.,
Vobis,
Intel,
BZ WBK,
Alstom Power Sp. z o.o.,
Intermarche,
FlexLine System,
Mondi Group,
Schur Flexible Poland Sp. z o.o.,
InfoConsulting,
SCA PR Polska Sp. z o.o.

Dotychczas współpracowałam lub współpracuję z uczelniami

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uniwersytet SWPS
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet Szczeciński
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Uniwersytet Zielonogórski
Wojskowa Akademia Techniczna
Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

Moja przynależność do towarzystw naukowych, zawodowych lub innych organizacji

Polskie Towarzystwo Nauk o Bezpieczeństwie
Polskie Towarzystwo Ergonomiczne

Zainteresowanie współpracą w zakresie technologii wodorowych

TAK czynnik ludzki w procesie wdrażania nowych technologii

Zainteresowanie współpracą w obszarze Industry 4.0

TAK czynnik ludzki w procesie wdrażania nowych technologii