dr hab. inż. Beata Starzyńska

dr hab. inż. Beata Starzyńska

Jednostka organizacyjna: Wydział Inżynierii Mechanicznej, Instytut Technologii Materiałów, Zakład Inżynierii Produkcji

Dane kontaktowe

Obszary tematyczne, w których chciałabym nawiązać współpracę ze specjalistami z Politechniki Poznańskiej

zarządzanie procesami i projektami, zachowania organizacyjne, zarządzanie wiedzą, zarządzanie jakością, teoria organizacji i zarządzania, studia krytyczne w naukach o zarządzaniu i jakości, zrównoważony rozwój przedsiębiorstw

Branże, z którymi chciałabym rozpocząć współpracę

Edukacja/szkolenia, Ekologia/środowisko, Produkcja

Obszary interdyscyplinarne, w ramach których chciałabym współpracować

inżynieria mechaniczna, nauki o zarządzaniu i jakości

Zainteresowanie współpracą w zakresie technologii wodorowych

NIE

Zainteresowanie współpracą w obszarze Industry 4.0

TAK nowoczesne formy kształcenia, lifelong learning